Moet er personeel (om)geschoold worden tot offsetdrukker of machinevoerder in de afwerking?De capaciteit van uw investeringen mogen daardoor niet in het gedrang komen.Binnen vooraf overeengekomen tijd leiden wij een geschikt personeelslid op zonder productieverlies.Tevens is het mogelijk om bij tijdelijke afwezigheid van personeel een invalkracht te verzorgen.